Гланциране

Гланциране

Гланцирането е услуга използваща деминерализирана вода с високо налягане, която се прилага след нанасянето на вакса, с цел придаване на повъче блясък на автомобила.

Деминерализираната вода, също така, използвана върху запечатаната с вакса повърхност, спомага за по-бързото изсъхване на автомобила и предотвратява полепването на прах по мократа повърхност.