Вътрешно чистене

Вътрешно чистене

Използваме последната дума на техниката и при нашите прахосмукачки.
За постигане на по-добри всмукателни качества инсталирахме. Нашите турбинни прахосмукачки са с мощност от 3,0 кВ всяка.

Сега вече може спокойно да оставите вашите деца да си похапват в колата.
Нашите прахосмукачки ще издърпат всичко!